Mapa wątku Marceli Dyrda, zgin?? 25 maja 1939 r
Mapka
Lista obiektów
...