miłośników polskiego lotnictwa

.: Forum dyskusyjne :: Forum dyskusyjne :: Forum dyskusyjne :: Forum dyskusyjne :.
Uwaga! Dopisanie nowego wątku czy też tematu będzie skutkowało ujawnieniem Twojego IP.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody proszę zrezygnuj już teraz.
Dodanie wątku przez Ciebie będzie jednoznaczne ze zgodą na ujawnienie Twojego IP.
Imię i nazwisko
E-mail
OdpowiedĽ Eskadra myśliwska SPRL Sadków i Ośr. Wysz. Lotniczego Łuck-Brżeżany - 1939 (2009-05-07, 17:19)
Julita Neumann
Dotyczy Witolda Pełczyńskiego    
    
Na stronie http://www.polishairforce.pl/_cmlublin.html     
jest notatka dotyczaca ppor. Witolda Pełczyńskiego, wraz ze zdjeciem tablicy nagrobnej.    
"W podobnych okolicznościach zginął ppor. Pełczyński. Służąc w Szkole Podchorążych Rezerwy Lotnictwa na stanowisku instruktora pilotażu został ranny 7 września podczas bombardowania lotniska Sadków koło Radomia. Został przewieziony do szpitala utworzonego na terenie lubelskiego Collegium Bobolanum (gmachu Wydziału Teologicznego), gdzie zmarł z odniesionych ran 18 września."    
    
Zas na innych stronach    
"Por. Witold Pełczyński ?Dźwig?, ?Witold?, ur. 18 VI 1914 w Słonimiu    
(woj. nowogródzkie). Oficer służby stałej WP ? lotnik, instruktor    
pilotażu w Szkole Podchorążych Rezerwy Lotnictwa. Uczestniczył    
w kampanii wrześniowej 1939. Jeden z pierwszych organizatorów polskiego podziemia niepodległościowego w pow. Stołpce w latach pierwszej okupacji sowieckiej (1939?1941). W czasie okupacji niemieckiej odpowiadał za szkolenie żołnierzy w Obwodzie Stołpce ZWZ-AK (krypt. ?Słup?). Po utworzeniu w czerwcu 1943 partyzanckiego Batalionu Stołpeckiego AK został oficerem szkoleniowym w tej jednostce.    
W zgrupowaniu odbudowanym po walkach z niemiecką operacją    
przeciwpartyzancką ?Hermann?, toczonych w Puszczy Nalibockiej latem    
1943, dowodził plutonem odbioru zrzutów (do których nigdy nie    
doszło), stanowiącym zawiązek 3 kompanii strzeleckiej. Po zdradzieckiej    
napaści partyzantki sowieckiej na oddziały AK (1 XII 1943) objął    
komendę nad batalionem piechoty (I batalion 78 pp AK) w odtworzonym    
przez por. Adolfa Pilcha Zgrupowaniu Stołpeckim. Podczas służby    
na Nowogródczyźnie uczestniczył w wielu walkach z niemieckimi    
siłami okupacyjnymi, a potem z wrogą partyzantką sowiecką. W lipcu    
przeszedł wraz z por. Adolfem Pilchem pod Warszawę, gdzie po podporządkowaniu    
oddziałów stołpeckich kpt. Józefowi Krzyczkowskiemu    
?Szymonowi?, dowódcy VIII Rejonu Obwodu Warszawa-Powiat    
AK (krypt. ?Obroża?), jego batalion został włączony w skład pułku    
?Palmiry-Młociny?. Na jego czele uczestniczył w walkach w Puszczy    
Kampinoskiej, m.in. w drugim ataku na lotnisko bielańskie. W nocy    
z 15 na 16 VIII 1944 przeszedł na Żoliborz. Brał udział w dwóch nieudanych    
szturmach na Dworzec Gdański. Następnie objął dowództwo    
nad żoliborskim zgrupowaniem ?Żaba?, które po pewnym czasie zostało    
włączone w skład zgrupowania ?Żaglowiec?. Do końca powstania    
walczył na Żoliborzu. Po kapitulacji trafił do niewoli niemieckiej. Po    
zakończeniu działań wojennych nie powrócił do Polski. Pozostał na    
emigracji. Wyjechał do Australii, gdzie zmarł prawdopodobnie pod    
koniec lat 70. ubiegłego stulecia. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari    
V klasy oraz Krzyżem Walecznych.    
PATRONAT HONOROWY:    
wydanie okolicznościowe, bezpłatne    
Warszawa 2014    
Marszałek"    
    
Rowniez notatka o smierci w Australii:    
Witold Pelczynski    
Australia, Victoria, Index to Probate Registers, 1841-1989    
Tod:13 April 1983    
Testamentseröffnung:    
15 August 1983    
Melbourne, Victoria, Australia    
Twój komentarz:
Zdjęcie
    Lokalizacja
    Podgląd posta
    Powrót do tematówPowrót do wątku