Mapa wątku 29 czerwca 2017 zmar? Jan Pidek, pilot my?liwski 308 Dywizjonu My?liwskiego.
Mapka
Lista obiektów
...